Biz有KöpünsBerýäris

az-danönümçilikKlapanişleýişçözgüdi

dürlipudaküçinBurawçözgüdi

awtomatiki turbasapakçözgüdi

ikiendizleýişçözgüdi


Milli Standartsazlaýjylar,20印Yyllyk Tejribe,HarbyKärhanalarBellenenüpjünEdiji

Sorag Sorag

亚搏手机客户端app下载OturnEnjamlarynaHoşGeldiňiz

亚搏手机客户端app下载Oturn Mazineri -ygtybarly irerite maksatlymaşynöndürijiTopar zawodlarymyz tarapyndan döredilen daşary ýurtly marketing we satuw merkezi, gözleg we gözleg işlerine we müşderä ýokary hilli, ýokary öndürijilikli önümçilik maksatly maşynlary öndürmäge gönükdirilen, müşderi üçin 0-dan 100-e çenli önümçilik liniýasynyň çözgüdini hem taýýarlaýarys.HäzirkiWagtdaSaýlaňmüşderilerüçiniňtäsirligaýtadanişlemegiňusuly我们unionmlaramaýagoýumlarynynyň

Dürlisenagat klapanlary,turbalaryierleşdirmek,Flanes,GurluşykTehnikasynyňBölekleri,Energiýa,Yükdaşamak,galyükaSamak,galyplar,我们bebeuithlarymmaşynlarymymymylinimuminümikulikicumuickimikiluicuicumikilikémirikémirikémirikémirikémirikémirikinlikilin liikin liikin liikin likiculin firikin likiculin likilin。

klapanbedeniüçinhytaýüzli龙卷

hytaýüçitieturni ...

Valveüçinthcinitio官方下载ncncMaşyn,Esasan,Klapan,Nasos Korpusy,AwtoulagBölekleri,GurluşykTehnikasynyňBölekleri我们gaýtadanişlemekdeulanylýar。
GantryGörnüşicn官方下载c buraw我们freze enjamy

GantryGörnüşiCN官方下载C Drilli ...

“BOSM gantry mobile 官方下载CNC” ýokary tizlikli buraw we freze maşyn seriýalary esasan uly tarelkalary, ýel elektrik flaneslerini, diskleri, halka böleklerini we beýleki iş böleklerini ýokary netijeli burawlamak we gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
优质的丘陵CNC Turba Sapa官方下载k Torna

优质的丘陵CNC Turbasy ..官方下载.

turbadanthana tornanebithataklarynyň,地质图,Magdançylyk,Himiýa,oba hojalygysuwaryş我们ze sezeýkeşsenagatynyňzerurlyklarynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynynykanagatlandyrmak uccinyrmak fous。Bu Turba Bogunlaryny,Buraw TurbasynyGaýtadanişlemeküçinamatlydyr
Rolleri Goldamaküçin“ Center Drive” Torna

中心驱动龙娜...

ikiuçlycn官方下载c torna ikigoşacnctornatäsirliwe okary takykenjamdyr.berkidilenişbölegidaşkytegelegi tegelegi,ahyrkyithiyüzi我们içkideşigiDeşigiDeşigideşigibirwagtdaöpbilupbilüpbilüpbilüpbilour。
Tekiz Torna

Tekiz Torna

官方下载CNC tornalarynyň bu tapgyry, mehaniki bölekleri ýarym timarlamagy we bezemegi ýerine ýetirip bilýän awtomatiki metal gaýtadan işleýän maşynyň umumy we adaty görnüşidir.Ygtybarly gurluşyň, amatly operanyň aýratynlyklaryna eýedir
官方下载cncdikişleýişmerkezi

官方下载CNC WertikalMaşyn...

亚搏手机客户端app下载OturnIşleýişişmerkezi,i g hilli mihanna。
GantryGörnüşi5 Oply FrezeMaşyny

GantryGörnüşi5好...

çep我们扰乱了OlGörkezijidemirýolýoloturgyçlaryişstolundanAýrylýar,我们iapylýanbeýikikligierkin sazlapbolýar。
官方下载CNCGoşaSütünDikturret torna

官方下载CNCGoşaSütünDik...

içki我们daşarkysilindrGörnüşini,konusyňüstüni,tekizligini,kellesini,kellesini,egrilenini,kesilmegini,hemişelikibikiniSelikIniniGödek我们takyköprüpBiler。
AjaýypHilli Gantry Plastinka BurawMaşyny -CNC官方下载 Turba BurawMaşyny -Oturn亚搏手机客户端app下载

ajaýyphil gant ...

içki我们daşarkysilindrGörnüşini,konusyňüstüni,tekizligini,kellesini,kellesini,egrilenini,kesilmegini,hemişelikibikiniSelikIniniGödek我们takyköprüpBiler。
klapanüçinlomam子ArzanladyşAwtomatiki龙娜-CNC Turba官方下载 BurawMaşyny -Oturn -Otur亚搏手机客户端app下载n

LomaýArzanladyşAwt...

Maşynlarymyzyň hemmesi Huadian 官方下载CNC Controller (ýa-da Siemens, Fanuc with bilen iýmitlenýär, goşa eplenç baglanyşygyny gazanyp biler, soň bolsa deşik, nurbat sapagy we sferany gaýtadan işläp gutarar.
2021TäzeStilHytaýCNCT官方下载orna enjamy -IkiüzÖwrüji龙卷风-Oturn -oturn亚搏手机客户端app下载

2021TäzeStilHytaýC...

亚搏手机客户端app下载OturnIşleýişişmerkezi,i g hilli mihanna。
HytaýArzanBahalyklapanlaröndürýänMaşyn -dörtstansiýa天亚搏手机客户端app下载

HytaýyňArzanBahasy Walv ...

içki我们daşarkysilindrGörnüşini,konusyňüstüni,tekizligini,kellesini,kellesini,egrilenini,kesilmegini,hemişelikibikiniSelikIniniGödek我们takyköprüpBiler。

Habar Merkezi

有科普

habaryňyzybizeiberiň:

habaryňyzy的,我们bizeiberiň